Tin tức thừa phát lại

23/02/2018 0
Văn phòng Thừa phát lại đầu năm 2018
15/09/2017 0
Để có cơ sở hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại theo tinh thần của Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26/11/2015 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại, Bộ Tư pháp tổ chức Tọa đàm về đào tạo, bồi dưỡng nghề Thừa phát lại, quy tắc đạo...
06/02/2017 0
Văn phòng Thừa phát lại Hà Nội gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu
28/10/2016 0
“Sau gần 60 năm vắng bóng trong nền tư pháp dân chủ nhân dân, chế định thừa phát lại (TPL) mới được nghiên cứu để thiết lập lại theo yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp, thể hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không phải cái gì cũ cũng bỏ hết, (…) cái gì cũ mà tốt thì phải phát t...
28/10/2016 0
Theo quy định pháp luật, các công việc Thừa phát lại được làm bao gồm: 1. Thực hiện việc tống đạt theo yêu cầu của Tòa án hoặc cơ quan Thi hành án dân sự. 2. Lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Vi bằng là văn bản do Thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành vi được dù...
28/10/2016 0
Thừa phát lại là người được Nhà nước bổ nhiệm để làm các công việc về thi hành án dân sự, tống đạt giấy tờ, lập vi bằng và một số công việc khác. Đây là một ngành nghề trong xã hội. Thừa phát lại tương tự như chức mõ tòa (Người giữ việc báo tin và thi hành các quyết định của tòa án trong...

Trang

Văn phòng Thừa phát lại hà nội

Địa chỉ: Số 101, Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline 24/24: 0908 99 88 99
Điện thoại: (0243) 8836666
Email: tuvan@thuaphatlaihanoi.com
 
Copyright © thuaphatlaihanoi
Thiết kế bởi VINNO